Team

Mireille Honout

Mireille behaalde in 1995 haar diploma van de opleiding tot Logopedist/Akoepedist te Amsterdam. Aansluitend werkte zij enkele jaren in een partikuliere praktijk te Zaandam en deed ervaring op als logopedist in het MLK-onderwijs en Cluster-3-onderwijs. In 1999 trad zij toe tot Logopedie Noord. Ze specialiseerde zich vooral in de behandeling van jonge kinderen met spraak- en taalstoornissen en problemen in de sensorische informatieverwerking. Zij schoolde zich ook op het gebied van onder andere meertaligheid bij kinderen, klank-tekenkoppeling en verbale ontwikkelingsdyspraxie. Tevens volgde zij de opleiding Analytisch Tekentherapie en de opleiding tot therapeut Sensorische Informatieverwerkingsstoornissen.
Mireille is ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl en de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking, zie www.nssi.nl. Tevens is zij geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.
 
Opleiding en scholing:
Opleiding Logopedie te Amsterdam
Opleiding Sensorische Informatieverwerking
Basisopleiding Analytische Tekentherapie
 

Jikke Bots

Jikke werkt sinds 2001 bij Logopedie Noord. Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, volgde zij de opleiding tot logopedist.

Zij behandeld volwassenen en kinderen met stemproblemen. Kinderen met (ernstige) spraak- en taalproblemen. En hiernaast ook kinderen met lees- en schrijfproblemen: de klank-tekenkoppeling.

Jikke is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl. Tevens is zij geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.

 

Nienke Smit

Nienke werkt sinds 2003 bij Logopedie Noord. Vanuit tijdelijke waarneming is zij toegetreden tot de maatschap in 2006. Naast het werken in de praktijk heeft zij enkele jaren op Signis gewerkt, een school voor kinderen met ernstige spraak- en taalstoornissen. Zij schoolde zich op het gebied van denkstimulerende gesprekstechnieken, klank-tekenkoppeling, verbale ontwikkelingsdyspraxie en sensorische informatieverwerkingsstoornissen. Binnen de praktijk legt zij zich vooral toe op de behandeling van jonge kinderen met spraak- en taalstoornissen. Nienke is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl. Tevens is zij geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.

Opleiding en scholing
Opleiding Logopedie te Nijmegen
Opleiding Sensorische Informatieverwerking

nienkesmit@logopedienoord.nl

Frederieke Apeldoorn

Mijn naam is Frederieke Apeldoorn en ik  werk sinds 2012 met veel plezier bij Logopedie Noord.
Ik ben samen met mijn broer en zus opgegroeid in Loosdrecht. Na de middelbare school ben ik begonnen met de lerarenopleiding Nederlands in Utrecht. Na een half jaar studeren kwam ik erachter dat ik geen leerkracht wilde worden. Ik stopte met de studie, maar bleef zitten met de grote vraag; wat wil ik dan wel? Een goede vriendin vond Logopedie echt iets voor mij. Ik heb toen één dag meegelopen met een logopediste en ik wist meteen dat ik dit vak wilde leren. Ik ben hetzelfde jaar gestart met de opleiding Logopedie op de Hogeschool Utrecht. Ik ben in 2011 afgestudeerd en sta sindsdien geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Ik heb ervoor gekozen om mij te specialiseren in het behandelen van kinderen met spraak- taalproblemen en jonge kinderen die stotteren (2;0-6;0 jaar).
Een belangrijk onderdeel van de therapie die we geven is ouderbegeleiding. Hoe kun je als ouders je kind ondersteunen in de taalontwikkeling. Hiervoor geef ik de Hanen-ouderbegeleidingscursus waarvoor ik in 2014 gecertificeerd ben.
De wereld om je heen begrijpen en jezelf kunnen en durven uiten is belangrijk voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen op school maar ook daarbuiten.
Ik vind het heel mooi dat ik kinderen maar ook de ouders hierbij kan helpen.

frederiekeapeldoorn@logopedienoord.nl

Sophie van Os


Ik ben Sophie van Os en sinds september 2018 werkzaam als logopedist bij Logopedie Noord.
Ik heb de studie Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht, waar ik in 2009 ben afgestudeerd. Daarna ben ik meteen gaan werken als logopedist bij een allround logopediepraktijk. In 2011 ben ik naar Oeganda afgereisd. In het Oegandese weeshuis waar ik ‘werkte’ zag ik veel kinderen met complexe handicaps en daarbij ook communicatieproblemen. Het was een uitdaging om deze kinderen te helpen. Een onvergetelijke tijd, waarin ik me nog meer realiseerde hoe mooi mijn vak is.

Logopedie is mijn werk, maar ook mijn passie! Communicatie is belangrijk, voor iedereen. Soms is communicatie moeilijk, door verschillende oorzaken. Toen ik begon als logopedist, kwam ik vooral in aanraking met kinderen en zij hebben dan ook mijn hart gestolen. Het is fantastisch om kinderen met communicatieproblemen te helpen. Ik haal heel veel energie uit het werken met kinderen. Geen dag is hetzelfde en hun spontaniteit en enthousiasme zorgt dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga. In de praktijk richt ik me vooral op kinderen met spraak- en of taalproblemen. Ik heb de afgelopen jaren veel cursussen gevolgd om mijn kennis zo up-to-date mogelijk te houden en veel ervaring op te doen. Naast spraak-taalproblematiek, behandel ik ook kinderen met afwijkende mondgewoonten. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl. Tevens ben ik geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.

sophievanos@logopedienoord.nl

Mieke Fokker

Mieke is een van de logopedistes die in 1984 de praktijk ‘Logopedie Noord’ heeft opgericht. Ze werkte binnen de praktijk met kinderen en volwassenen die stotteren.
Mieke is sinds januari 2017 met pensioen.

Frederieke en Mireille hebben zich nu in de praktijk mede gespecialiseerd in de stotterbehandelingen. Zo blijft de waardevolle kennis die Mieke wat betreft de stotterbehandelingen heeft opgebouwd in de praktijk doorgaan.