Team

Mireille Honout

Mireille behaalde in 1995 haar diploma van de opleiding tot Logopedist/Akoepedist te Amsterdam. Aansluitend werkte zij enkele jaren in een partikuliere praktijk te Zaandam en deed ervaring op als logopedist in het MLK-onderwijs en Cluster-3-onderwijs. In 1999 trad zij toe tot Logopedie Noord. Ze specialiseerde zich vooral in de behandeling van jonge kinderen met spraak- en taalstoornissen en problemen in de sensorische informatieverwerking. Zij schoolde zich ook op het gebied van onder andere meertaligheid bij kinderen, klank-tekenkoppeling en verbale ontwikkelingsdyspraxie. Tevens volgde zij de opleiding Analytisch Tekentherapie en de opleiding tot therapeut Sensorische Informatieverwerkingsstoornissen.
Mireille is ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl en de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking, zie www.nssi.nl. Tevens is zij geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.
 
Opleiding en scholing:
Opleiding Logopedie te Amsterdam
Opleiding Sensorische Informatieverwerking
Basisopleiding Analytische Tekentherapie
 

Jikke Bots

Jikke werkt sinds 2001 bij Logopedie Noord. Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, volgde zij de opleiding tot logopedist. Daarna specialiseerde zij zich tot kinderlogopedist, waarbij zij zich voornamelijk richt op de behandeling van kinderen met ernstige spraak- en taalstoornissen.
Tevens schoolde zij zich op het gebied van klank-tekenkoppeling.
Jikke is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl. Tevens is zij geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.
 
Opleiding en scholing
Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Opleiding Logopedie te Utrecht
Opleiding voor Kinderlogopedist
 

Nienke Smit

Nienke werkt sinds 2003 bij Logopedie Noord. Vanuit tijdelijke waarneming is zij toegetreden tot de maatschap in 2006. Naast het werken in de praktijk heeft zij enkele jaren op Signis gewerkt, een school voor kinderen met ernstige spraak- en taalstoornissen. Zij schoolde zich op het gebied van denkstimulerende gesprekstechnieken, klank-tekenkoppeling, verbale ontwikkelingsdyspraxie en sensorische informatieverwerkingsstoornissen. Binnen de praktijk legt zij zich vooral toe op de behandeling van jonge kinderen met spraak- en taalstoornissen. Nienke is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl. Tevens is zij geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.

Opleiding en scholing
Opleiding Logopedie te Nijmegen
Opleiding Sensorische Informatieverwerking

nienkesmit@logopedienoord.nl

Frederieke Apeldoorn

Mijn naam is Frederieke Apeldoorn en ik  werk sinds 2012 met veel plezier bij Logopedie Noord.
Ik ben samen met mijn broer en zus opgegroeid in Loosdrecht. Na de middelbare school ben ik begonnen met de lerarenopleiding Nederlands in Utrecht. Na een half jaar studeren kwam ik erachter dat ik geen leerkracht wilde worden. Ik stopte met de studie, maar bleef zitten met de grote vraag; wat wil ik dan wel? Een goede vriendin vond Logopedie echt iets voor mij. Ik heb toen één dag meegelopen met een logopediste en ik wist meteen dat ik dit vak wilde leren. Ik ben hetzelfde jaar gestart met de opleiding Logopedie op de Hogeschool Utrecht. Ik ben in 2011 afgestudeerd en sta sindsdien geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Ik heb ervoor gekozen om mij te specialiseren in het behandelen van kinderen met spraak- taalproblemen en jonge kinderen die stotteren (2;0-6;0 jaar).
Een belangrijk onderdeel van de therapie die we geven is ouderbegeleiding. Hoe kun je als ouders je kind ondersteunen in de taalontwikkeling. Hiervoor geef ik samen met mijn collega Leonie de Hanen-ouderbegeleidingscursus waarvoor wij in 2014 gecertificeerd zijn.
De wereld om je heen begrijpen en jezelf kunnen en durven uiten is belangrijk voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen op school maar ook daarbuiten.
Ik vind het heel mooi dat ik kinderen maar ook de ouders hierbij kan helpen.

frederiekeapeldoorn@logopedienoord.nl

Mieke Fokker

Mieke is een van de logopedistes die in 1984 de praktijk ‘Logopedie Noord’ heeft opgericht. Ze werkte binnen de praktijk met kinderen en volwassenen die stotteren.
Mieke is sinds januari 2017 met pensioen.

Frederieke en Mireille hebben zich nu in de praktijk mede gespecialiseerd in de stotterbehandelingen. Zo blijft de waardevolle kennis die Mieke wat betreft de stotterbehandelingen heeft opgebouwd in de praktijk doorgaan.