Team

Frederieke Apeldoorn

Mijn naam is Frederieke Apeldoorn en ik  werk sinds 2012 met veel plezier bij Logopedie Noord.
Ik ben samen met mijn broer en zus opgegroeid in Loosdrecht. Na de middelbare school ben ik begonnen met de lerarenopleiding Nederlands in Utrecht. Na een half jaar studeren kwam ik erachter dat ik geen leerkracht wilde worden. Ik stopte met de studie, maar bleef zitten met de grote vraag; wat wil ik dan wel? Een goede vriendin vond Logopedie echt iets voor mij. Ik heb toen één dag meegelopen met een logopediste en ik wist meteen dat ik dit vak wilde leren. Ik ben hetzelfde jaar gestart met de opleiding Logopedie op de Hogeschool Utrecht. Ik ben in 2011 afgestudeerd en sta sindsdien geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Ik heb ervoor gekozen om mij te specialiseren in het behandelen van kinderen met spraak- taalproblemen en jonge kinderen die stotteren (2;0-6;0 jaar).
Een belangrijk onderdeel van de therapie die we geven is ouderbegeleiding. Hoe kun je als ouders je kind ondersteunen in de taalontwikkeling. Hiervoor geef ik de Hanen-ouderbegeleidingscursus waarvoor ik in 2014 gecertificeerd ben.
De wereld om je heen begrijpen en jezelf kunnen en durven uiten is belangrijk voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen op school maar ook daarbuiten.
Ik vind het heel mooi dat ik kinderen maar ook de ouders hierbij kan helpen.

frederiekeapeldoorn@logopedienoord.nl

Jikke Bots

Jikke werkt sinds 2001 bij Logopedie Noord. Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, volgde zij de opleiding tot logopedist.

Zij behandelt volwassenen en kinderen met stemproblemen. Kinderen met (ernstige) spraak- en taalproblemen. En hiernaast ook kinderen met lees- en schrijfproblemen: de klank-tekenkoppeling.

Jikke is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl. Tevens is zij geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.

 

Mireille Honout

Mireille behaalde in 1995 haar diploma van de opleiding tot Logopedist/Akoepedist te Amsterdam. Aansluitend werkte zij enkele jaren in een partikuliere praktijk te Zaandam en deed ervaring op als logopedist in het MLK-onderwijs en Cluster-3-onderwijs. In 1999 trad zij toe tot Logopedie Noord. Ze specialiseerde zich vooral in de behandeling van jonge kinderen met spraak- en taalstoornissen en problemen in de sensorische informatieverwerking. Zij schoolde zich ook op het gebied van onder andere meertaligheid bij kinderen, klank-tekenkoppeling en verbale ontwikkelingsdyspraxie. Tevens volgde zij de opleiding Analytisch Tekentherapie en de opleiding tot therapeut Sensorische Informatieverwerkingsstoornissen.
Mireille is ook aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl en de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking, zie www.nssi.nl. Tevens is zij geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.
 
Opleiding en scholing:
Opleiding Logopedie te Amsterdam
Opleiding Sensorische Informatieverwerking
Basisopleiding Analytische Tekentherapie
 

Sophie van Os


Ik ben Sophie van Os en sinds september 2018 werkzaam als logopedist bij Logopedie Noord.
Ik heb de studie Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht, waar ik in 2009 ben afgestudeerd. Daarna ben ik meteen gaan werken als logopedist bij een allround logopediepraktijk. In 2011 ben ik naar Oeganda afgereisd. In het Oegandese weeshuis waar ik ‘werkte’ zag ik veel kinderen met complexe handicaps en daarbij ook communicatieproblemen. Het was een uitdaging om deze kinderen te helpen. Een onvergetelijke tijd, waarin ik me nog meer realiseerde hoe mooi mijn vak is.

Logopedie is mijn werk, maar ook mijn passie! Communicatie is belangrijk, voor iedereen. Soms is communicatie moeilijk, door verschillende oorzaken. Toen ik begon als logopedist, kwam ik vooral in aanraking met kinderen en zij hebben dan ook mijn hart gestolen. Het is fantastisch om kinderen met communicatieproblemen te helpen. Ik haal heel veel energie uit het werken met kinderen. Geen dag is hetzelfde en hun spontaniteit en enthousiasme zorgt dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga. In de praktijk richt ik me vooral op kinderen met spraak- en of taalproblemen. Ik heb de afgelopen jaren veel cursussen gevolgd om mijn kennis zo up-to-date mogelijk te houden en veel ervaring op te doen. Naast spraak-taalproblematiek, behandel ik ook kinderen met afwijkende mondgewoonten. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl. Tevens ben ik geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.

sophievanos@logopedienoord.nl

Nienke Smit

Ik ben Nienke Smit en werk sinds 2003 bij Logopedie Noord. In 2006 ben ik toegetreden tot de maatschap.

Binnen de praktijk heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van (meertalige) kinderen met diverse spraak- en taalproblemen, problemen in het automatiseren van de klank-tekenkoppeling en afwijkend mondgedrag. Ik heb scholing gevolgd om mij verder te specialiseren in taalontwikkelingsstoornissen (TOS), meertaligheid bij kinderen, fonologische stoornissen, spraakstoornissen ten gevolge van schisis, klank-tekenkoppeling en Oromyofunctionele Therapie (OMFT). Naast deze logopedische stoornisgebieden, heb ik me gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking (SI), waardoor ik heb geleerd anders naar (het gedrag van) kinderen te kijken. De kennis en ervaring die ik op dit gebied heb opgedaan, zet ik met veel plezier in bij mijn behandelingen.

 Meteen na het afronden van mijn studie logopedie ben ik bij Logopedie Noord terecht gekomen. De eerste jaren heb ik het werk op de praktijk gecombineerd met het werken op een cluster-2 school (voor kinderen met ernstige spraak- en/of taalproblemen), waar ik veel geleerd heb over de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Hoewel ik het daar ook ontzettend naar mijn zin heb gehad, heb ik uiteindelijk de beslissing genomen alleen bij Logopedie Noord te blijven werken. Hier voel ik me thuis. In deze mooie ruime praktijk, met een geweldig team van collega’s en met de mensen uit deze wijk. Nieuwendam is een wijk met zoveel verschillende mensen, uit allerlei culturen en van alle leeftijden. Het omgaan met al deze verschillende mensen, verruimt mijn blik op de wereld en op ons vak.

 Het werken met kinderen en hun ouders geeft mij veel plezier. Het is prachtig om kinderen te zien opbloeien, wanneer ze zich steeds beter kunnen uiten en de interactie met hun ouders en anderen in hun omgeving beter verloopt.  Het geeft voldoening om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Opleiding en scholing
Opleiding Logopedie te Nijmegen
Opleiding Sensorische Informatieverwerking

nienkesmit@logopedienoord.nl