Team

Jikke Bots

Met veel plezier werk ik sinds 2001 als logopedist in onze groepspraktijk Logopedie Noord. Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), volgde ik de opleiding logopedie.

Ik zie kinderen en volwassenen met uiteenlopende logopedische vragen. Ik geniet van de diversiteit, hierdoor blijf ik uitgedaagd en in beweging.

Er zijn een aantal logopedische behandelgebieden waar ik mij in heb gespecialiseerd; dit zijn stem- en ademproblemen, lees- en spellingsproblemen en afwijkende mondgewoonten, zoals mondademen en afwijkende slikgewoonten. Hiernaast zie ik veel kinderen met spraak- en of taalproblemen.

Ik kijk op een holistische manier, probeer pragmatisch mee te denken naar passende therapie die werkt. Elke (thuis)situatie is anders, dus er zal ook telkens andere aanpak nodig zijn. Ik geniet ervan als ik positieve veranderingen zie en iemand weer met een goed gevoel de praktijk verlaat.

Als logopedist moet je jezelf telkens blijven scholen. Hierdoor krijg je een groot pakket aan kennis en ervaring. Ik heb onder andere de volgende opleidingen en cursussen gedaan:, VAKTfun, KweC methodiek, BrainGym, Voice Skills Training, Larynxmanipulatie, Stemtherapie bij beroepssprekers, Mindfulness voor Logopedisten, OMFT-1, Update Taalontwikkelingsstoornissen, Metataal, Taalproblemen bij Meertalige kinderen, Kinderlogopedie

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl en geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.

jikkebots@logopedienoord.nl

Mireille Honout

Na afronding van de opleiding tot logopedist/akoepedist in 1995, zie ik sinds 1999 in onze praktijk Logopedie Noord veel verschillende mensen, van alle leeftijden, met uiteenlopende vragen.

Het mooie aan het vak logopedist is dat ik mensen, die communicatieproblemen ervaren, kan ondersteunen en begeleiden. De diversiteit van behandelgebieden spreekt mij aan. Met veel plezier werk ik als logopedist en vind het belangrijk om samen je hulpvraag goed in kaart te brengen. Aan jouw vraag werken we gezamenlijk, in jouw tempo. Dat kan soms bij een compacte vraag snel resultaat geven, soms is een bredere benadering nodig om stappen vooruit te maken. Ik probeer in mijn werkwijze zo dicht mogelijk bij de dagelijkse situatie te blijven

Mijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met vloeiendheidsproblemen. Samen met degene die stottert en zijn of haar omgeving ga ik op zoek naar de mogelijkheden en grenzen van het vloeiend spreken, vergroten van het zelfvertrouwen en grip op het spreken terug krijgen. Hierbij is aandacht voor spreektechnische oefeningen, maar zeker ook voor de gedachten en gevoelens die bij het stotteren horen en het acceptabel maken van het stotteren zelf.

In een vak als het onze is het belangrijk om zelf ook geschoold en in beweging te blijven. Diverse opleidingen en scholingen zoals de opleiding Analytisch Tekentherapie, de opleiding tot therapeut Sensorische Informatieverwerkingsproblemen, basisopleiding tot ACT-trainer en scholingen gericht op stotteren (o.a. DCM-Restart, Lidcombe, MIDVAS) heb ik de afgelopen jaren met veel plezier afgerond.

Ook ben ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST), de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI) en ik ben geregistreerd in het Paramedisch Kwaliteitsregister (PK).

Logopedie Noord is een plaats waar met kennis en kunde gewerkt wordt, waar onderzoek mogelijk is en begeleiding op maat wordt gegeven. Samen met mijn praktijk-collega’s bij Logopedie Noord en collega’s in verschillende kwaliteitskringen in Amsterdam draag ik zorg voor mensen die logopedische hulp vragen.

mireillehonout@logopedienoord.nl

Sophie van Os


Ik ben Sophie van Os en sinds september 2018 werkzaam als logopedist bij Logopedie Noord.
Ik heb de studie Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht, waar ik in 2009 ben afgestudeerd. Daarna ben ik meteen gaan werken als logopedist bij een allround logopediepraktijk. In 2011 ben ik naar Oeganda afgereisd. In het Oegandese weeshuis waar ik ‘werkte’ zag ik veel kinderen met complexe handicaps en daarbij ook communicatieproblemen. Het was een uitdaging om deze kinderen te helpen. Een onvergetelijke tijd, waarin ik me nog meer realiseerde hoe mooi mijn vak is.

Logopedie is mijn werk, maar ook mijn passie! Communicatie is belangrijk, voor iedereen. Soms is communicatie moeilijk, door verschillende oorzaken. Toen ik begon als logopedist, kwam ik vooral in aanraking met kinderen en zij hebben dan ook mijn hart gestolen. Het is fantastisch om kinderen met communicatieproblemen te helpen. Ik haal heel veel energie uit het werken met kinderen. Geen dag is hetzelfde en hun spontaniteit en enthousiasme zorgt dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga. In de praktijk richt ik me vooral op kinderen met spraak- en of taalproblemen. Ik heb de afgelopen jaren veel cursussen gevolgd om mijn kennis zo up-to-date mogelijk te houden en veel ervaring op te doen. Naast spraak-taalproblematiek, behandel ik ook kinderen met afwijkende mondgewoonten. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, zie www.nvlf.nl. Tevens ben ik geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.

sophievanos@logopedienoord.nl

Nienke Smit

Ik ben Nienke Smit en werk sinds 2003 bij Logopedie Noord. In 2006 ben ik toegetreden tot de maatschap.

Binnen de praktijk heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van (meertalige) kinderen met diverse spraak- en taalproblemen, problemen in het automatiseren van de klank-tekenkoppeling en afwijkend mondgedrag. Ik heb scholing gevolgd om mij verder te specialiseren in taalontwikkelingsstoornissen (TOS), meertaligheid bij kinderen, fonologische stoornissen, spraakstoornissen ten gevolge van schisis, klank-tekenkoppeling en Oromyofunctionele Therapie (OMFT). Naast deze logopedische stoornisgebieden, heb ik me gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking (SI), waardoor ik heb geleerd anders naar (het gedrag van) kinderen te kijken. De kennis en ervaring die ik op dit gebied heb opgedaan, zet ik met veel plezier in bij mijn behandelingen.

 Meteen na het afronden van mijn studie logopedie ben ik bij Logopedie Noord terecht gekomen. De eerste jaren heb ik het werk op de praktijk gecombineerd met het werken op een cluster-2 school (voor kinderen met ernstige spraak- en/of taalproblemen), waar ik veel geleerd heb over de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Hoewel ik het daar ook ontzettend naar mijn zin heb gehad, heb ik uiteindelijk de beslissing genomen alleen bij Logopedie Noord te blijven werken. Hier voel ik me thuis. In deze mooie ruime praktijk, met een geweldig team van collega’s en met de mensen uit deze wijk. Nieuwendam is een wijk met zoveel verschillende mensen, uit allerlei culturen en van alle leeftijden. Het omgaan met al deze verschillende mensen, verruimt mijn blik op de wereld en op ons vak.

 Het werken met kinderen en hun ouders geeft mij veel plezier. Het is prachtig om kinderen te zien opbloeien, wanneer ze zich steeds beter kunnen uiten en de interactie met hun ouders en anderen in hun omgeving beter verloopt.  Het geeft voldoening om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Opleiding en scholing
Opleiding Logopedie te Nijmegen
Opleiding Sensorische Informatieverwerking

nienkesmit@logopedienoord.nl