Wat is Klank-teken-koppeling?

Bij technisch leren lezen gaat het erom dat de hersenen letters vlot kunnen koppelen aan klanken. De letters herkennen en de letters schrijven. Dit levert letterkennis op. Na het leren van de letters komt het combineren van letters tot woorden en nog later tot hele zinnen.

Wat doet een logopedist?

De behandeling voor de lees- en schrijfproblemen heeft als doel het automatiseren van de klinkers en medeklinkers op klankniveau en in klankzuivere woorden. Hiermee wordt een basis gelegd voor de spelling en het voortgezet lezen.

In de behandeling komt het klinkerschema gestructureerd aan bod. Eerst de korte-(a,e,i,o,u), en lange klanken (aa, ee, oo, uu) hierna de twee-teken-klanken (au, ei, eu, ie, ij, oe, ou, ui). Verder komen de medeklinkers aan bod. Hier wordt gekeken naar welke klanken nog lastig zijn, vaak is dit de /b/ en de /d/.

Van alle klanken worden de visuele, auditieve, kinesthetische en tactiele kenmerken ervaren. Als huiswerk gedurende de week werden luister-, maak- en doe-oefeningen meegegeven.