Lees- en spellingsproblemen

Lees- en spellingsproblemen komen voor in combinatie met problemen in de taalontwikkeling, fonologie en/of auditieve vaardigheden.

Het leesproces begint al in de kleutergroepen; kinderen leren rijmen, woorden in stukjes verdelen, onthouden en nazeggen van woorden en zinnenĀ  en spelen met letters. In groep 3 wordt verondersteld dat kinderen rond de kerst alle klanken en letters kennen. Ze kunnen eenvoudige teksten lezen enĀ  woorden schrijven. Vanaf groep 4 komen er steeds meer regels voor spelling. De leesteksten woorden ingewikkelder en er wordt meer op het leestempo gelet.

Wat doet de logopedist?

De behandeling van lees- en spellingsproblemen begint met het automatiseren van klinker en medeklinkers op klankniveau en in klankzuivere woorden. Dit wordt ook wel klank-tekenkoppeling genoemd. Hierna komen zo nodig de spellingsregels aan bod. Doordat de logopedist individueel werkt met het kind, kan op de specifieke hulpvraag worden afgestemd.

Om de klank-tekenkoppeling te automatiseren wordt gebruikt gemaakt van VAKT-fun. Deze methodiek is ontwikkeld door Nanda Klop in de periode dat zij bij ons werkte. Dit was van 1986 tot 2005. Zie https://nl.linkedin.com/in/nanda-klop-a1716916.