Aanmelding & Vergoeding

U kunt u telefonisch aanmelden indien u een verwijsbrief heeft van uw (huis)arts of specialist.

In 2023 hebben wij met de alle Zorgverzekeraars een contract afgesloten. De logopedische behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar gaan de kosten voor de behandeling ook niet af van het wettelijk verplichte ‘eigen risico’ dat de zorgverzekeraar inhoudt.

Tarieven Logopedie Noord per 1 januari 2023

Anamnese en onderzoek na verwijzing € 93,-

Individuele zitting reguliere logopedie /telelogopedie

Individuele zitting stotterbehandeling

€ 46,50

€ 93,-

Telefonische zitting (15 minuten) € 23,25
Toeslag voor behandeling aan huis € 23,25
Toeslag voor behandeling in een instelling € 23,25
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (per half uur) € 46,-
Overleg met derden (15 minuten ) € 23,25
Verslaglegging aan derden (per half uur) € 46,50

Now show-tarief

U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden voor een behandeling. Als u de behandeling niet bent nagekomen of u heeft zich te laat afgemeld dan wordt er 75% van het onderstaande behandeltarief bij u persoonlijk gedeclareerd. Dit bedrag kan u niet bij de zorgverzekeraar indienen.