Aanmelding & Vergoeding

U kunt uzelf of uw kind telefonisch aanmelden, indien u een verwijsbrief heeft van uw (huis)arts of specialist.

Logopedie Noord heeft in 2023 overeenkomsten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

Logopedische zorg wordt in 2023 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen onder het eigen risico. Voor 2023 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op 385,00 euro. Bij logopedie voor kinderen tot 18 jaar geldt dit wettelijk eigen risico niet. Bent u 18 jaar of ouder dan adviseren wij u om bij uw zorgverzekering af te stemmen wat uw eigen risico is en de vergoedingen zijn, zo voorkomt u onvoorziene kosten.

Over 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het maximum tarief vastgesteld op €40,53 per individuele zitting reguliere logopedie en €81,06 voor een individuele zitting stotteren. Zie document Tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit d.d. 16 december 2015.

Voor 2023 hebben alle zorgverzekeraars wederom besloten om niet de door de NZa in 2016 vastgestelde tarieven te volgen, maar eigen (lagere) tarieven vast te stellen. De vergoeding vanuit de zorgverzekeringen is gemiddeld € 38,25 per individuele zitting reguliere logopedie en €76,50 voor een individuele zitting stotteren. Zie document Overzicht tarieven 2023 van de NVLF d.d. 28-11-2022.
Logopediepraktijken hebben de keuze om deze tarieven te accepteren, dan wel de overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar te weigeren. Wij hebben in het belang voor onze cliënten besloten om voor 2023 de overeenkomsten van alle zorgverzekeraars te tekenen, hoewel wij het niet eens zijn met deze tarieven.

Tarieven Logopedie Noord per 1 januari 2023

Anamnese en onderzoek na verwijzing € 93,-
Individuele zitting reguliere logopedie /telelogopedie € 46,50
Individuele zitting stotterbehandeling € 93,-
Telefonische zitting (15 minuten) € 23,25
Toeslag voor behandeling aan huis € 23,25
Toeslag voor behandeling in een instelling € 23,25
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (per half uur) € 46,-
Overleg met derden (15 minuten ) € 23,25
Verslaglegging aan derden (per half uur) € 46,50

Now show-tarief

U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden voor een behandeling. Als u de behandeling niet bent nagekomen of u heeft zich te laat afgemeld dan wordt er 75% van het onderstaande behandeltarief bij u persoonlijk gedeclareerd. Dit bedrag kan u niet bij de zorgverzekeraar indienen.